Livsstilsundersökning

En livsstilsundersökning ger dig motivation och kunskap för att förebygga framtida sjukdomar med sunda levnadsvanor. Stora förbättringar kan oftast ske genom ganska små förändringar.
Här får du en grundläggande förståelse för dina levnadsvanor via en enkät som berör sex områden: fysisk aktivitet, sömn, stress, kost, tobak och alkohol. Du får sedan en grundlig genomgång av resultatet via en professionell hälsopedagog och förslag på förändringar som är anpassade efter dig.
Pris: 800 kr

HUR GÅR DET TILL?

Hälsoenkät
Du besvarar en hälsoenkät online med frågor om levnadsvanor.

Återkoppling
En leg. sjuksköterska med livsstilsutbildning/hälsopedagog går igenom resultatet med dig via telefon.

Målsättning
En plan för att du skall uppfylla dina mål skräddarsys.
Vid behov kan uppföljande coaching samtal erbjudas.
Vi har också speciellt framtagna års program för livsstilsförändring.
Allt dokumenteras för framtida livsstilssamtal som beställs via Global Hospital.

KOMBINERA MED EN HÄLSOTEST

Du kan välja att kombinera din livsstilsgenomgång med en enkel provtagning. Genom att genomföra en provtagning och gå igenom nuvarande livsstil kan vår hälsopedagog hjälpa till med rådgivning för en hälsosammare livsstil.

Medicinska analyser
Hemoglobin, LDL-kolesterol, HDL kolesterol, Triglycerider, LDL/HDL kvot, Glukos och Blodtryck

Livsstilssamtal
Efter genomförd provtagning kommer en leg. sjuksköterska med livsstilsutbildning/hälsopedagog genomföra ett hälsosamtal per telefon där resultatet av hälsotesten och hälsoenkäten är grundläggande för eventuella livsstilsförändringar.

Pris: 1 200 kr