Övriga tjänster

I samarbete med vårt dotterbolag Global Hospital erbjuder vi hälsotjänster i form av hälsoundersökningar och livsstilsundersökningar
Du får 10 % prisreduktion om du bokar tjänsterna via Medical Access.

Hälsoundersökningar

Hälsoundersökningar ska innehålla mer än bara blodprover. Svar på laboratorieanalyser ger endast en del av den information som krävs för att mäta risk för ohälsa. Därför måste laboratorieresultat kompletteras med andra undersökningar som blodtryck, vikt, mm. och svar på utvalda frågor via enkät för att ge en så säker riskbedömning som möjligt samt ett bättre underlag till rätt råd och åtgärds/ hälsoplan.
Global Hospital inkluderar vikt, blodtrycksmätning och en hälsodeklaration i alla hälsoundersökningar.

Livsstilsundersökning

80% av alla kranskärlssjukdomar och minst 30% av all cancer går att förebygga med sunda levnadsvanor. Stora förbättringar kan oftast ske genom ganska små förändringar. Livsstilsundersökning ger dig verktyg och kunskap! Stress, sömnbrist, psykisk ohälsa är symtom som är viktiga att hitta tidigt för att kunna sätta in förebyggande åtgärder. Genom hälsoenkäter identifieras befintliga och kommande hälsoproblem. Genom livsstilsrådgivning och livsstilsprogram sätter vi in effektiva insatser mot livsstilsrelaterad ohälsa.

För företag

Företagsprojekt kan göras för företag med minst 20 anställda. Provtagning sker antingen på mottagning eller på arbetsplatsen. Vid provtagning på arbetsplats sparar företaget pengar genom att minimera arbetstid bortfallet. Hälsoundersökningen är en utmärkt startpunkt för en intern hälsosatsning.

Företaget får en rapport med statistik av resultatet av undersökningarna på företagsnivå. Det gör att företaget kan arbeta strategiskt och kostnadseffektivt i sitt hälsoarbete och rikta insatser där de behövs.