Integritetspolicy

Den nya dataskyddslagen, General Data Protection Regulation (GDPR), ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL) och börjar gälla inom EU den 25 maj. Nedan kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter dvs. hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi har och som vi sparar om dig.

Varför samlar vi dina personuppgifter?

Vi behöver dina personuppgifter i syfte att hantera din förfrågan, för att kommunicera med dig, skicka aviseringar och ge dig tillgång till beställda tjänster som levereras av våra partners. Genom att logga in via e-legitimation på mina sidor når du beställda tjänster som levereras av Medical Access eller via våra partners.

Vilka personuppgifter samlar vi?

Vi samlar de personuppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål, t.ex. namn, personnummer, email adress och telefonnummer samt ev. grupptillhörighet.

Varifrån samlar vi personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter som du lämnar direkt till oss, t.ex. i samband med att du ansöker om en hälsotjänst via mejl eller telefon.
Ditt företag har lämnat oss dina personuppgifter med syftet att kontakta dig med information om en viss hälsotjänst. Om du inte är intresserad har du rätt att fråga oss om att radera dina personuppgifter.
Vi samlar dina personuppgifter från våra partners webbsidor där du har ansökt om en av våra hälsotjänster. Vi samlar dina personuppgifter i syfte att hantera din förfrågan.

Laglig behandling av personuppgifter

Vi använder personuppgifter för att fullgöra tecknade avtal samt fullgöra rättsliga förpliktelser.

Samtycke

Vi behandlar dina personuppgifter efter att du lämnat ditt samtycke genom att acceptera vår integritetspolicy.

Intresseavvägning

På uppdrag av ditt företag, som är personuppgiftsansvarig, får vi använda dina personuppgifter för att kontakta dig i syfte att erbjuda våra tjänster. Du har möjlighet att acceptera eller avböja erbjudandet.  Om du avböjer erbjudandet kommer dina personuppgifter att raderas.

Informationsdelning med tredje part

I syfte att leverera våra hälsotjänster behöver vi kommunicera del av dina personuppgifter med våra personuppgiftsbiträden för att kunna leverera den beställda hälsotjänsten. Medical Access garanterar att all data hanteras enligt gällande sekretesslagstiftning före och efter utförd tjänst och detta finns dokumenterat i alla Medical Access Avtal med de personuppgiftbiträden som utför delmomenten av våra tjänster.

Integritet och konfidentialitet

Dina personuppgifter skyddas genom inloggning via Bank-ID
Alla användare av Medical Access datasystem har personligt lösenordkrav för inloggning.
Efter utförd tjänst kan endast Medical Access personal och ansvariga vårdgivare komma åt sparad information.

Lagringsminimering

Vi sparar dina personuppgifter så länge du är aktiv kund hos oss.
Inloggningen sker via Bank-ID och du kan själv ändra dina kontaktuppgifter vid behov, eller be oss ändra dem.

Om vi har samlat dina personuppgifter (läs mer om Varifrån samlar vi personuppgifter?) men du inte har loggat in i vårt system inom ett (1) år raderas dina personuppgifter från Medical Access datasystem.
Du kan själv närsomhelst be oss radera dig ur vårt system.

COOKIES

Cookies är filer som skapas av webbplatser du besöker. De förbättrar upplevelsen när du surfar genom att spara webbinformation. Med hjälp av cookies kan webbplatser

  • låta dig fortsätta vara inloggad
  • komma ihåg dina inställningar
  • visa lokalt innehåll.

Vi använder cookies för att förbättra våra tjänster och ge dig en bra upplevelse när du surfar på vår webbplats. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies.

Du kan blockera alla cookies eller några av dem under din webbläsares inställningar.

ÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy kommer att uppdateras löpande. Om det handlar om väsentliga ändringar, kommer vi att informera dig t.ex. genom ett tydligt meddelande på webbplatsen.