Om oss

Vår vision

Genom att vara lyhörda till våra kunders behov skall vi hela tiden utveckla våra e-tjänster inom livsstils- och specialistläkarområdet. Genom Medical Access abonnemangen ger vi tillgång till specialistläkare via videomöten, eller tillgång till Webbdoktorn vid enklare frågor. Du kan få råd av våra specialistläkare, vid behov recept och remisser utskrivna. I våra utökade abonnemang kan vi vid behov hjälpa dig att boka tid hos en specialist i den privata sjukvården. Vi har specialiserat oss på att förebygga uppkomsten av nya eller upprepade hjärta- och kärlsjukdomar genom skräddarsydda livsstilsprogram och genom tillgång till hjärtspecialister, EKG via Coala Heart Monitor samt integrerad sjukvårdsupplysning via ”hjärtupplysningen”. Våra Hjärta Kärl program ger alltid tillgång till livsstilsprogram och till hjärtläkare. För att tidigt identifiera faror inkluderar vi varje år i våra program en Hälsoundersökning Hjärta Kärl från vårt dotterbolag Global Hospital.
Genom vårt dotterbolag Global Hospital erbjuder vi Hälsoundersökningstjänster och livsstilstjänster. Även inom detta område kommer våra tjänster att utvecklas. Vi strävar efter att integrera våra tjänster från Medical Access och Global Hospital med tjänster från våra partners för att erbjuda en maximal kundnytta.
 

Global Hospital

Vårt dotterbolag Global Hospital är en viktig komponent i vårt tjänsteerbjudande. Global Hospital erbjuder Hälsoundersökningar och livsstilstjänster till företag samt företagens medarbetare. Global Hospital har också utvecklat Hälsoundersökningar för privatpersoner inom Hjärta Kärlområdet. Hälsoundersökning Hjärta Kärl och Hjärta Kärl Premium är en viktig komponent i Medical Access hjärta kärl erbjudande. Läs mer om Global Hospital på www.globalhospital.se